1. INDLEDNING

1.1

www.dansksugardating.com med tilknyttede hjemmesider tilhører og drives af dansksugardating.com ("DSD")

1.2

DSD er et 100 localhost dansk ejet firma, der udelukkende har denne sugardating side som primært henvender sig til det Danske marked.

Vi bestræber os på at yde den bedste service til vores kunder for derved at udvikle relationer mellem mennesker. Samt skaffe de bedste medlemstilbud så vores medlemmer opnår særlige og unikke fordele.

2. BRUGERVILKÅR

2.1

Disse brugervilkår ("Betingelser") regulerer sammen med DSD' Erklæring om Persondata og Cookiepolitik forholdet mellem DSD og dig som bruger af dansksugardating.com og alle servicer, der tilbydes via dansksugardating.com ("Servicen", "Servicer" eller "Servicerne"). Ved at oprette en brugerprofil på sexprofiler.dk og bruge Servicen godkender og accepterer du disse Betingelser og samtykker til, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse DSD's Erklæring om Persondata.

2.2

dansksugardating® er ikke en escortservice og tager afstand fra sådanne aktiviteter. dansksugardating®
vil på ingen måde hjælpe, formidle eller bistå escortservicer eller prostitution, som måtte forsøge
at udnytte dansksugardating® til promovering af egne sådanne services eller lignende. Profiler, der mistænkes for
misbrug, vil blive undersøgt, blokeret og udelukket fra dansksugardating® Aktiviteter, der mistænkes for at involvere escortservicer, prostitution eller lignende, er ikke tilladt på dansksugardating®
og vil resultere i øjeblikkelig fjernelse af profilen uden varsel. dansksugardating® tager afstand fra
sådanne aktiviteter og ønsker ikke at blive associeret med eller promovere sådanne aktiviteter.


3. SERVICEN

3.1

Servicen og dansksugardating.com er beregnet til underholdningsbrug for personer over 18 år. Servicens hovedformål er at sætte dig i kontakt med andre brugere, således der kan foregå indbyrdes virtuel kommunikation mellem dig og disse brugere via Servicen. Servicen har ikke til formål at etablere andet end den nævnte kontakt, men det står dig frit for selv at arrangere en anden form for kontakt, hvilket er DSD uvedkommende.

3.2

Det er nødvendigt af oprette en brugerprofil på dansksugardating.com for at kunne anvende Servicen. Efter oprettelsen af en brugerprofil, vil det være muligt at udveksle beskeder og billeder med andre brugere, forudsat du er Medlem.

3.3

Man skal fyldt min. 18 år for at oprette en brugerprofil på dansksugardating.com og bruge Servicen. Ved at acceptere disse Betingelser og bruge Servicen bekræfter du, at du er 18 år eller ældre. Hvis du endnu ikke er fyldt 18, ikke accepterer indholdet på Servicen og/eller er bosiddende uden for det geografiske område, som Servicen retter sig mod, skal du øjeblikkeligt ophøre med brugen af Servicen og lukke din brugerprofil på dansksugardating.com. DSD kan slette din brugerprofil med øjeblikkelig virkning og uden refusion af Medlemsgebyr, hvis du ikke overholder denne bestemmelse.

3.4

Du indestår for, at enhver oplysning, som du indtaster på din brugerprofil, er korrekt, fyldestgørende og ajourført, herunder at brugerprofilen løbende vil blive opdateret med eventuelle ændringer i personlige oplysninger og/eller præferencer.

3.5

Du må under ingen omstændigheder oprette en brugerprofil i en andens navn eller oprette en fiktiv brugerprofil. DSD vil slette sådanne brugerprofiler med øjeblikkelig virkning.

3.6

Du er personlig ansvarlig for hemmeligholdelse af dit brugernavn sammen med din adgangskode til din brugerprofil. Du indestår og hæfter således for enhver brug af din brugerprofil. Hvis du bliver bekendt med eller får mistanke om, at uautoriserede personer har fået kendskab til din adgangskode eller adgang til din brugerprofil, skal du straks underrette os herom på: support@dansksugardating.com, herunder straks foretage de nødvendige forholdsregler for at begrænse en sådan uautoriseret adgang og ændre din adgangskode.

3.7

Du må ikke offentliggøre eller dele kontaktoplysninger såsom telefonnummer, adresse, familienavn, web-adresser, e- mailadresse eller øvrige personlige oplysninger med andre brugere. DSD forbeholder sig retten til at afvise, modificere, filtrere, fjerne eller (delvis) censurere sådanne meddelelser. I tilfælde af ændring eller fjernelse, er brugerne ikke berettiget til refusion af eventuelle omkostninger til afsendelse af den pågældende meddelelse.

3.8

DSD har adgang til at oprette brugerprofiler på Servicen og kan sende beskeder til dig på vegne af disse. Det kan være til support og andet til brug for at opretholde en god brugerservice.

3.9

DSD vil gøre sit bedste for at levere Servicen på forsvarlig og professionel vis, men du anerkender og accepterer, at Servicen alene har de funktioner og egenskaber, som til enhver tid er tilgængelige via Servicen, herunder at der kan forekomme afbrydelser og/eller fejl i Servicen. DSD giver derfor ingen garantier for Servicens funktioner og egenskaber.

3.10

DSD er til enhver tid berettiget til - uden varsel og uden at yde dig nogen form for kompensation eller andet - at ændre, afbryde og/eller lukke Servicen, en brugerprofil og/eller dansksugardating.com samt, uden varsel, at foretage vedligeholdelse og opdatering af Servicen.

3.11

For at bruge Servicen skal du have det nødvendige IT-udstyr og de nødvendige konfigurationer for korrekt brug af dansksugardating.com samt adgang til internettet. Du anbefales at have JavaScript-funktioner slået til og at tillade cookies og pop-ups. DSD arbejder på at gøre Servicen kompatibel med mange forskellige IT-enheder, men kan dog ikke garantere, at den virker på alle enheder. Du er således selv ansvarlig for at sikre dig, at du opfylder alle nødvendige systemkrav for brug af Servicen og/eller dansksugardating.com. Din brug af Servicen og din mulighed for at benytte dens funktioner og det indhold, der hostes eller gøres tilgængeligt via Servicen, kan variere i funktionalitet, tilgængelighed og kvalitet, afhængigt af hvilken enhed, du anvender.

3.12

Du er selv ansvarlig for det udstyr (herunder internetforbindelse), som er nødvendigt for at bruge og få adgang til Servicen via dansksugardating.com, og bærer selv alle forbundne udgifter ved brug af Servicen via dansksugardating.com.

4. MEDLEMSKAB OG BETALING

4.1

For at få fuld adgang til Servicen, herunder sende og modtage beskeder og billeder, skal du være Medlem". Ved oprettelsen af en brugerprofil kan du modtage et fastsat antal beskeder, således at du uden omkostninger kan lære Servicen at kende. DSD har til enhver tid ret til at ændre antallet af tildelte beskeder ved oprettelsen af brugerprofiler, og du kan således ikke være sikker på at få sådanne beskeder tildelt ved oprettelsen. Det antal beskeder, som du er i besiddelse af, vil fremgå af din brugerprofil. Hvis du løber tør for beskeder, mens du er i gang med at sende en besked, skal du du først blive Meedlem, før beskeden kan sendes.

4.2

Du kan via Servicen købe besked-pakker (Diamanter) til de priser, som er oplistet på dansksugardating.com. Priserne er inklusive moms, gebyrer og andre afgifter. Vi anvender den mest sikre betalingsgateway og du kan betale med det gængse betalingskort. På dit kontoudtog vil der fremkomme en neutral kvittering fra Verotel og GoPay247 uden henvisning til dansksugardating.com - annonymt og 100localhost sikkert gennem ssl krypteret side.

DSD forbeholder sig ret til at ændre de på dansksugardating.com oplistede priser for medlemskab til enhver tid.

4.3

Betaling af Medlemskab vil blive opkrævet, når du foretager et køb. De betalingsoplysninger, som du vælger at give med henblik på at foretage køb af Medlemskab, vil blive behandlet i overensstemmelse med DSD's Erklæring om Persondata. Dit Medlemskab er gyldigt jvf. beskrivelse på selve købs siden.

4.4

Hvis du kommer til at afbryde Servicen før ophør af dit Medlemskab bliver du ikke refunderet fir den ubrugte tid. Hvis Servicen afbrydes af tekniske årsager forårsaget af DSD, er det muligt at opnå refusion for eventuelle mistede dage/måneder eller kompensation i form af en forlængelse uden vederlag, i forbindelse med et sådant nedbrud ved skriftlig anmodning herom til den i pkt. 3.6 angivne e-mail adresse.

5. INGEN FORTRYDELSESRET VED KØB AF MEDLEMSKAB

5.1

Du kan anvende Servicen straks efter du er blevet Medlem og accepterer og anerkender dermed, at du mister din fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13 for dit køb af Medlemskab. Ved at blive Medlem og anvende Servicen giver du således udtrykkeligt afkald på den førnævnte fortrydelsesret på købet af dit medlemskab.

6. MATERIALE PÅ SERVICEN OG DANSKSUGARDATING.COM

6.1

Du må ikke anvende materiale som f.eks. (men ikke begrænset til) brugerprofilen, fotos, beskeder eller andet materiale ("Materiale"), som andre brugere har offentliggjort eller sendt på Servicen og dansksugardating.com, på en måde, som ikke er i overensstemmelse med det i pkt. 3.1 anførte formål, og/eller til andet end personligt brug.

6.2

Du anerkender og accepterer, at Materiale, som du har offentliggjort på Servicen og/eller dansksugardating.com, kan ses og anvendes af andre brugere uden ansvar for DSD.

6.3

DSD forbeholder sig ret til at afvise dit og andre brugeres Materiale på Servicen og dansksugardating.com som f.eks. offentliggjorte fotos, uden at du og/eller andre brugere derved opnår nogen ret til kompensation og/eller refusion.

6.4

Du må ikke via Servicen og/eller dansksugardating.com offentliggøre eller på anden måde distribuere indhold, som (1) krænker rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og databeskyttelsesrettigheder, tilhørende DSD, andre brugere af Servicen og/eller tredjemand; (2) indeholder eller henviser til ulovligt indhold; (3) potentielt kan skade DSD; (4) indeholder indhold, som er ærekrænkende, fornærmende, obskønt, sårende, voldeligt eller på anden måde i strid med, hvad DSD anser for anstændigt, eller som (5) på anden måde er ulovligt eller retsstridigt. Du bærer således det fulde ansvar for ethvert tab og enhver skade, der skyldes overtrædelse af nærværende bestemmelse.

6.5

DSD fraskriver sig i videst mulige omfang ethvert ansvar for skade eller gene af nogen art, som Servicen måtte forårsage.

6.6

Du opfordres til at meddele alle former for upassende materiale til os på support@dansksugardating.com

7. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

7.1

Ved oprettelsen af en brugerprofil og ved din brug af Servicen afgiver du personlige oplysninger til DSD. Disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med DSD' Erklæring om Persondata og gældende lovgivning. For nærmere oplysninger om DSD' indsamling og brug af oplysninger og materiale, du giver DSD, venligst følg ovenstående link til vores Erklæring om Persondata. Ved at bruge Servicen accepterer du samtidigt betingelserne i den nævnte erklæring.

7.2

Du anerkender og accepterer, at DSD må videregive oplysninger, du giver os, hvis det kræves ved lov eller af tredjemand, eller hvis vi skønner, at sådan videregivelse er rimelig i forhold til (1) at overholde loven, efterkomme anmodninger eller påbud fra politiet eller i forbindelse med retslige skridt; (2) at beskytte eller forsvare DSD' eller tredjemands rettigheder eller ejendom; eller (3) at beskytte nogens helbred eller sikkerhed, som f.eks. ved trussel om vold mod nogen person (herunder dig som bruger).

7.3

Hvis du under din brug af Servicen behandler personlige oplysninger om andre brugere og/eller tredjemand, er du til enhver tid ansvarlig for denne behandling. Du indestår for, at behandlingen er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og forpligter dig til at holde DSD skadeløs for eventuelle krav fra tredjemand i den forbindelse. Med din accept af disse betingelser bekræfter du samtidigt, at du aldrig vil anvende kontaktoplysningerne på andre brugere af Servicen til at sende mails, breve eller andre uønskede beskeder, bortset fra at sende beskeder via Servicen.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

8.1

Alle rettigheder som f.eks. ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder, designrettigheder, navnerettigheder, databankrettigheder og tilgrænsende rettigheder, såvel som rettigheder til domænenavne og knowhow samt relaterede rettigheder ("Immaterielle Rettigheder"), der knytter sig til Servicen, dansksugardating.com og/eller de herigennem tilgængelige oplysninger så som tekster, emojicons, profiltekster, skabelon for brugerprofiler, videomateriale, lydmateriale, visuelt eller fotografisk materiale, tilhører eksklusivt DSD og/eller dets licensgiver(e).

8.2

Du må ikke downloade, kopiere, modificere, anvende, udgive, udnytte eller på anden må bruge de i pkt. 9.1 nævnte Immaterielle Rettigheder, ligesom du ikke må gøre sådanne Immaterielle Rettigheder til genstand for "reverseengineering" eller i øvrigt foretage offentliggørelse heraf.

8.3

Din brugsret til Servicen og dansksugardating.com er begrænset til de i disse Betingelser angivne formål og skal i øvrigt til enhver tid respektere disse Betingelser.

8.4

Immaterielle Rettigheder til det Materiale, du har gjort tilgængelig på Servicen og/eller dansksugardating.com, har DSD automatisk en vederlagsfri, global, uigenkaldelig og overdragelig brugsret til i det omfang, at det er nødvendigt for levering af Servicen.

8.5

DSD har en central brugerdatabase, som kan anvendes over flere hjemmesider ejet og drevet af DSD. Det Materiale, du har gjort tilgængelig på Servicen og/eller dansksugardating.com, kan derfor blive vist på andre hjemmesider end på Servicen og/eller dansksugardating.com. Det Materiale, du har gjort tilgængelig, opbevares i én database kontrolleret af DSD i overensstemmelse med DSD’s Erklæring om Persondata.

8.6

Du må ikke på nogen måde sabotere eller omgå eventuelle tekniske og/eller organisatoriske begrænsningsmekanismer installeret på eller på anden måde integreret med Servicen. Hvis det konstateres, at du har anvendt Servicen uden at have købt det nødvendige antal Diamanter/beskeder, er DSD berettiget til at opkræve et rimeligt vederlag for denne brug og kan samtidig blokere adgangen til din brugerprofil og kræve erstatning efter en af DSD valgt domstols almindelige regler herom, herunder fremsætte krav om kompensation for tab og/eller skade.

9. DIT OG DSD' ANSVAR SAMT PLIGT TIL SKADESLØSHOLDELSE

9.1

Du er personligt ansvarlig for din brug af Servicen og/eller dansksugardating.com samt for enhver handling (herunder offentliggørelse af Materiale), der foretages via din brugerprofil, såvel som for alle (følger af) valg og/eller juridiske handlinger foretaget ved hjælp af Servicen og/eller dansksugardating.com. Du skal skadesløs holde DSD for alle krav fra tredjemand i den forbindelse.

9.2

Du er personligt ansvarlig for – og skal skadesløs holde DSD for - alle krav fra tredjemand samt skade, tab eller omkostninger, som DSD måtte pådrage sig som følge af (1) din manglende overholdelse af aftaler med DSD, (2) handlinger foretaget af dig under brug af Servicen, (3) ulovlige eller uretmæssige handlinger foretaget af dig, og/eller (4) manglende overholdelse af disse Betingelser.

9.3

Du er personligt ansvarlig for ethvert tab og enhver skade, der måtte opstå som følge af (1) kontakt, (2) aftaleindgåelse eller (3) nogen som helst anden handling med en brugerprofil.

9.4

DSD er ikke ansvarlig for tab eller skade – både direkte og/eller indirekte – som følge af din brug af Servicen og/eller dansksugardating.com. DSD har intet ansvar for brugerprofilernes indhold på Servicen, og at disse brugerprofiler er således alene udtryk for de pågældende brugeres holdninger.

9.5

DSD er ikke ansvarlig for hjemmesider tilhørende samarbejdspartnere, som på deres hjemmesider bringer annoncer og/eller andet, som vedrører Servicen og/eller dansksugardating.com.

9.6

DSD's ansvar ved manglende overholdelse af en aftale med dig, en ulovlig eller uretmæssig handling eller nogen anden handling eller undladelse fra DSD eller dets medarbejderes side, eller fra nogen af DSD's antaget tredjemands side, er begrænset til erstatning for direkte skade. DSD' ansvar for direkte skade er i hvert enkelt tilfælde (og i denne forbindelse anses en serie af indbyrdes forbundne tilfælde som ét tilfælde) begrænset til det beløb (eksklusiv moms), som du i medfør af den nævnte aftale har betalt til DSD inden for de seneste seks (6) kalendermåneder op til det pågældende tilfælde. DSD' samlede ansvar kan dog aldrig overstige DKK 2.500 (eksklusiv moms). Direkte skade i henhold til nærværende bestemmelse omfatter alene:

a) skade på ejendom;

b) rimelige udgifter til sikring af, at DSD' ydelser er i overensstemmelse med aftalen;

c) rimelige udgifter til afklaring af skadens årsag og omfang, i det omfang der er tale om direkte skade i henhold til nærværende bestemmelse;

d) rimelige omkostninger til at afværge eller begrænse skaden, i det omfang det kan påvises, at disse udgifter har reduceret omfanget af direkte skade i henhold til nærværende bestemmelse.

9.7

DSD er ikke ansvarlig for nogen anden skade end direkte skade som anført i pkt. 10.6, herunder følgeskader, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nogen aftale med DSD, herunder uden begrænsning tabt fortjeneste, tabt omsætning, tab af forventede besparelser eller andre lignende økonomiske tab, herunder tab af goodwill eller omdømme eller anden hændelig, indirekte skade, eller godtgørelse, uanset art, og uanset om du har gjort DSD opmærksom på muligheden for sådan skade, godtgørelse eller tab.

9.8

Uanset pkt.10.6-10.7 er du i intet tilfælde berettiget til nogen form for erstatning, godtgørelse eller anden økonomisk kompensation, hvis ikke du i hvert enkelt tilfælde skriftligt anmelder skaden til DSD senest 30 dage efter skadens opståen. Under alle omstændigheder bortfalder din ret til erstatning, godtgørelse eller anden økonomisk kompensation i medfør af nogen aftale med DSD, hvad enten der er tale om en ulovlig eller uretmæssig handling eller noget andet, ét (1) år efter datoen for den begivenhed, der ligger til grund for kravet eller søgsmålet.

9.9

Du anerkender og accepterer, at du har fraskrevet dig retten til at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end de i nærværende pkt. 10 anførte.

10. ANMODNINGSPROCEDURE I TILFÆLDE AF ULOVLIGT MATERIALE OG AKTIVITETER

10.1

DSD er ikke ansvarlig for eventuel skade i forbindelse med (ulovlig) brug af Servicen og monitorerer ikke de beskeder, der udveksles mellem dig og andre brugere. DSD vil i overensstemmelse med nedenstående anmodningsprocedure arbejde for at fjerne klart ulovligt Materiale og stoppe klart ulovlige aktiviteter.

10.2

DSD har etableret en anmodningsprocedure, hvorefter formodet ulovligt Materiale, som findes på eller kan tilgås via Servicen og dansksugardating.com, eller formodet ulovlige aktiviteter, kan meddeles til DSD. Anmodning og dokumentation herom skal sendes til følgende mailadresse: support@dansksugardating.com

10.3

DSD forbeholder sig ret til ikke at imødekomme en anmodning om at blokere materiale eller stoppe en aktivitet, hvis DSD har grund til at betvivle, om den fremsendte anmodning eller dokumentation er korrekt, eller hvis øvrige forhold med rimelighed tilsiger dette. DSD kan i den sammenhæng kræve en af DSD valgt domstols ord for, at det pågældende Materiale eller den pågældende aktivitet er ulovlig.

10.4

DSD er under ingen omstændigheder tvunget til at være part i nogen tvist mellem den anmodende part og tredjemand.

10.5

Den anmodende part skal skadesløs holde DSD for ethvert krav fra tredjemand i forbindelse med en eventuel blokering eller fjernelse af Materiale eller en eventuel standsning af aktiviteter. Denne pligt til skadesløsholdelse gælder også skade og omkostninger, som DSD måtte lide eller afholde i forbindelse med et sådant krav, herunder (uden begrænsning) omkostninger til advokatbistand.

10.6

DSD respekterer og beskytter den anmodende parts ret til datasikkerhed. Alle oplysninger, som DSD modtager i forbindelse med en anmeldelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med DSD' Erklæring om Persondata og vil kun blive anvendt i forbindelse med behandlingen af den pågældende anmodning.

11. VARIGHED OG OPHØR

11.1

Det er ikke muligt at få refunderet dit Medlemskab eler dele deraf, hvis du ophører med at bruge Servicen og/eller sletter/deaktiverer din brugerprofil før udløb.

11.2

Hvis DSD skønner, at det er berettiget, kan DSD til enhver tid - i tillæg til sine øvrige beføjelser og uden varsel eller forudgående forklaring - indskrænke, suspendere eller lukke for din adgang til Servicen, slette din brugerprofil midlertidigt eller permanent, fjerne Materiale, sende varsel om ydelsesophør eller nægte at levere ydelser, særligt, men ikke udelukkende, hvis:

a) Du ikke overholder disse Betingelser;

b) Dine handlinger efter DSD' opfattelse kan føre til skade eller ansvarspådragelse for dig selv, andre brugere af Servicen, tredjemand eller DSD selv. DSD fraskriver sig ethvert ansvar efter pkt. 10 som følge heraf.

11.3

Hvis du ophører med at bruge Servicen og/eller sletter/deaktiverer din brugerprofil, eller DSD foretager de efter pkt. 11.2 beskrevne handlinger, bortfalder din ret og adgang til at bruge Servicen øjeblikkeligt, og DSD vil slette din brugerprofil og/eller fjerne Materiale publiceret af dig. DSD vil stadig være berettiget til at bruge alt Materiale publiceret på Servicen og/eller dansksugardating.com af dig i henhold til pkt. 8.4. SN vil dog efter anmodning fra dig, fjerne eller anonymisere Materiale publiceret på Servicen og/eller dansksugardating.com af dig. DSD har ikke pligt til at udlevere Materiale til dig og/eller konvertere Materiale efter anmodning.

12. ØVRIGE BESTEMMELSER

12.1

DSD kan til enhver tid ændre og/eller supplere disse Betingelser. Meddelelse om ændringer til disse Betingelser vil blive givet pr. mail eller via Servicen og træder i kraft 14 dage efter sådan en meddelelse. Seneste version af Betingelserne kan altid ses via Servicen samt på dansksugardating.com. Hvis du fortsætter med at bruge Servicen efter sådanne ændringer/supplementer til disse Betingelser, accepterer du samtidigt og uigenkaldelig ændringerne/supplementerne. Hvis du ikke kan acceptere de ændrede og/eller supplerede Betingelser, kan du ophøre din brug af Servicen i overensstemmelse med pkt. 11 og slette din brugerprofil, hvorefter du ikke længere vil kunne bruge Servicen.

12.2

Skulle det vise sig, at en eller flere bestemmelser i disse Betingelser er eller bliver ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden eller retskraften af de øvrige bestemmelser heri, som således stadig vil være fuldt ud gældende. DSD vil i et sådant tilfælde erstatte den ugyldige bestemmelse (eller de ugyldige bestemmelser) med en gyldig, som i videst muligt omfang forfølger formålet og retstillingen ifølge den ugyldige bestemmelse (de ugyldige bestemmelser).

12.3

DSD er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter disse Betingelser til tredjemand og vil i så fald underrette dig herom.

12.4

Disse Betingelser og enhver brug af Servicen er underlagt en normal retsdomstol

12.5

Enhver tvist mellem dig og DSD vedrørende disse Betingelser, Servicen og/eller dansksugardating.com, såvel som enhver aftale, der er associeret til disse Betingelser, Servicen og/eller dansksugardating.com eller et resultat deraf, såvel som enhver sag, der udspringer af samme, skal afgøres ved en af DSD valgt domstol.

12.6

Hvis du har nogen klager i relation til Servicen, kan DSD kontaktes ved brug af de her på siden givne kontaktoplysninger.

Tilmelding:

At oprette en profil på dansksugardating.com er 100 localhost gratis og noget vi værdsætter meget.

Du skal have være Medlem for at sende besked eller billeder. Du vil få nogle velkomsts beskeder/diamanter gratis når du opretter en profil se Brugervilkår pkt. 4.1.

Du behøver kun at betale, når du ønsker at sende en besked eller et billede til andre brugere, men du er i stand til at læse dine beskeder. Også at søge i profilerne er gratis.

Du kan købe besked pakker/diamanter og dermed for fuld adgang til at sende og modtage ubegrænset beskeder, dog er der et spam filter der begrænser spam besked sending, og vi accepterer gængse kreditkort som betalingsmiddel så som:

Visa, Visa Dankort,Visa elektron, Mastercard.

Prisen for diamanter varierer og starter fra kr 225 for 10 diamanter/beskeder ( ikke abonement ) se også siden under køb diamanter, hvor alle priser og tilbud er opgjort.

Der er ingen skjulte transaktionsgebyrer

Der er ingen skjulte transaktionsgebyrer

På din bankudskrift vil du kun se en neutral besked uden henvisning til dansksugardating.com,

Alle betalinger er engangsbetalinger, og vi bruger ikke automatiske betalinger, eller abonnement.

Vi vil aldrig debitere dit kort på noget andet tidspunkt uden din tilladelse fra vores betalingsgateway ved Verotel,

www.verotel.com

DET ER FULDSTÆNDIG SIKKERT AT KØBE DIAMANTER, VORES SIDE ER OPTIMERET OG SIKRET GENNEM SSL KRYPTERING.

optimeret til pc, tablet og smartphone